A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie
To jest wersja archiwalna z dnia 29.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie obwieszczenia

Obwieszczenia


 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Józefów Park - Rozwój Produktów Turystki Aktywnej".

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o wpłynięciu uzupełnienia w formie aneksu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu wapieni litotamniowych ze złoża "Babia Dolina I A" przez J.K.K.B "Wald - Bud".

 

 Wezwanie do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia w formie aneksu treści raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu wapieni litotamniowych ze złoża "Babia Dolina I A: przez J.K.K.B "WALD-BUD" w kopalni wapienia "Józefów".

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa w sprawie podania do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie została zamieszczona informacja o raporcie oddziaływania pprzedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu wapieni litotamniowych ze złoża "Babia Dolina I A" przez J.K.K.B. "WALD-BUD" w Kopalni Wapienia "Józefów".

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem drewnianym, (budynek bardzo zdewastowany, nadający się tylko do rozbiórki) położonej w Józefowie oznaczonej nr 15 o powierzchni 69 m2.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie oznaczonej nr 16 o powierzchni 99 m2.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Górniki oznaczonej nr 1192/3 o powierzchni 0,48 ha.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa dotyczące umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu wapienia ze złoża "Babia Dolina" przez JKKB WALBD-BUD w Kopalni Wapienia "Józefów".

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski, oznaczonej numerem 3036 o powierzchni 0,0900 ha.

 

 Sprostowanie zapisu w obwieszczeniu Burmistrza Józefowa z dnia 09 grudnia 2009 roku dotyczącego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.

 Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 29.01.2011
Podpisał: Robert Rabiega
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 461

Góra strony