A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie
To jest wersja archiwalna z dnia 03.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie Uchwał od nr 18 do 26/V/2011

Uchwały Rady - VI kadencja


 

PDF Uchwała nr IV/17/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.


PDF Uchwała nr IV/16/2011, z dnia 2011-01-27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia jej składu i zakresu działania.


PDF Uchwała nr IV/15/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.


PDF Uchwała nr IV/14/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.PDF Uchwała nr III/13/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie powołania Skarbnika GminyPDF Uchwała nr III/12/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.PDF Uchwała nr III/11/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie wystąpienia Gminy Józefów ze Związku Gmin Lubelszczyzny.PDF Uchwała nr III/10/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy.PDF Uchwała nr III/9/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr III/8/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie ustalenia wynagrodzenie Burmistrza Józefowa.PDF Uchwała nr II/7/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr II/6/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015.PDF Uchwała nr II/5/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia jej składu i zakresu działania.PDF Uchwała nr II/4/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określeniu jej składu i zakresu działania.PDF Uchwała nr II/3/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.PDF Uchwała nr II/2/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.PDF Uchwała nr I/1/2010, z dnia 2010-11-29 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Józefowie.
Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 03.02.2011
Podpisał: Krzysztof Łazorczyk
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 478

Góra strony