A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie
To jest wersja archiwalna z dnia 16.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie Zarządzenia Nr 19/11

Zarządzenia - VI kadencja


 

PDF  Zarządzenie nr 18/2011, z dnia 2011-06-03 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie.


 

PDF  Zarządzenie nr 17/2011, z dnia 2011-05-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 16/2011, z dnia 2011-04-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 15/2011, z dnia 2011-04-18 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


 

PDF  Zarządzenie nr 14/2011, z dnia 2011-03-31w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 13/2011, z dnia 2011-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 12/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2017.


 

PDF  Zarządzenie nr 11/2011, z dnia 2011-03-29 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, oraz inforamcji o stanie mienia komunalnego gminy i miasta za 2010 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 10/2011, z dnia 2011-03-17 w sprawie zaopiniowania godzin pacy nowo otwartej apteki prywatnej przy ul. Sikorskiego 5 w Biłgoraju.


 

PDF  Zarządzenie nr 9/2011, z dnia 2011-03-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 5/2011, z dnia 2011-02-04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 4/2011, z dnia 2011-02-02 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej onaz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 3/2011, z dnia 2011-01-28 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie


 

PDF  Zarządzenie nr 2/2011, z dnia 2011-01-24 dotyczące przeprowadzenia zebrań mieszkańców osiedli i sołectw w sprawie wyborów przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli oraz sołtysów i rad sołeckich.
Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 16.06.2011
Podpisał: Robert Rabiega
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 881

Góra strony