A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie
To jest wersja archiwalna z dnia 09.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia - VI kadencja


 

PDF  Zarządzenie nr 33/2011, z dnia 2011-07-28 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w gminie Józefów.


 

PDF  Zarządzenie nr 32/2011, z dnia 2011-07-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pana Marcina Lekana ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 31/2011, z dnia 2011-07-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Adrianny Kozak ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 30/2011, z dnia 2011-07-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Moniki Śliwińskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 29/2011, z dnia 2011-07-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Księdza Piotra Brodziaka ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 28/2011, z dnia 2011-07-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Księdza Marcina Jakubiaka ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 27/2011, z dnia 2011-07-12 w sprawie zaciągnięcia krótkotrwałej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


 

PDF  Zarządzenie nr 26/2011, z dnia 2011-07-12 w sprawie powołania zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


 

PDF  Zarządzenie nr 25/2011, z dnia 2011-06-28 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


 

PDF  Zarządzenie nr 24/2011, z dnia 2011-06-28 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Józefowa w stanch gotowości obronnej państwa.


 

PDF  Zarządzenie nr 23/2011, z dnia 2011-06-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 21/2011, z dnia 2011-06-24 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów dostawczych: 1. ŻukA151B 1982, 2. Żuk A-07B-1986, 3. Żuk A-07B 1984 Samochody dostawcze Żuk poz. 1-3 były użytkowane jako samochody pożarnicze posiadające zdemontowane wyposażenie.


 

PDF  Zarządzenie nr 20/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym w Józefowie.


 

PDF  Zarządzenie nr 19/2011, z dnia 2011-06-16 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.


 

PDF  Zarządzenie nr 18/2011, z dnia 2011-06-03 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie.


 

PDF  Zarządzenie nr 17/2011, z dnia 2011-05-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 16/2011, z dnia 2011-04-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 15/2011, z dnia 2011-04-18 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


 

PDF  Zarządzenie nr 14/2011, z dnia 2011-03-31w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 13/2011, z dnia 2011-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 12/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2017.


 

PDF  Zarządzenie nr 11/2011, z dnia 2011-03-29 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, oraz inforamcji o stanie mienia komunalnego gminy i miasta za 2010 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 10/2011, z dnia 2011-03-17 w sprawie zaopiniowania godzin pacy nowo otwartej apteki prywatnej przy ul. Sikorskiego 5 w Biłgoraju.


 

PDF  Zarządzenie nr 9/2011, z dnia 2011-03-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 5/2011, z dnia 2011-02-04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 4/2011, z dnia 2011-02-02 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej onaz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 3/2011, z dnia 2011-01-28 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie


 

PDF  Zarządzenie nr 2/2011, z dnia 2011-01-24 dotyczące przeprowadzenia zebrań mieszkańców osiedli i sołectw w sprawie wyborów przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli oraz sołtysów i rad sołeckich.
Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 09.08.2011
Podpisał: Robert Rabiega
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 978

Góra strony