A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie
To jest wersja archiwalna z dnia 16.01.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie sprawozdania Rb-NDS

Budżety lat poprzednich


Budżet - 2011 rok  Uchwała nr XIV/94/2011, z dnia 2011-12-20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.  Uchwała nr XIII/85/2011, z dnia 2011-11-30 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.  Zarządzenie nr 55/2011, z dnia 2011-11-02 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 53/2011, z dnia 2011-10-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Uchwała nr XII/78/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.  Zarządzenie nr 52/2011, z dnia 2011-10-06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 51/2011, z dnia 2011-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 50/2011, z dnia 2011-09-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 47/2011, z dnia 2011-09-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 44/2011, z dnia 2011-08-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Uchwała nr X/53/2011, z dnia 2011-08-18 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.  Zarządzenie nr 38/2011, z dnia 2011-08-08 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku..  Zarządzenie nr 37/2011, z dnia 2011-08-03 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 35/2011, z dnia 2011-07-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 23/2011, z dnia 2011-06-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Uchwała nr IX/47/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.  Zarządzenie nr 17/2011, z dnia 2011-05-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 16/2011, z dnia 2011-04-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Uchwała nr VIII/43/2011, z dnia 2011-05-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Uchwała nr VII/39/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 13/2011, z dnia 2011-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 9/2011, z dnia 2011-03-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Zarządzenie nr 5/2011, z dnia 2011-02-04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.  Uchwała nr VI/34/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  Uchwała Nr RIO-Z-0039/7/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 lutego 2011 roku.  Uchwała Nr RIO-Z-0039/B/7/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 lutego 2011 roku.  Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.  Uchwała Nr 0037/10/7/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 2010 r.  Zarządzenie w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Józefów na 2011 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Budżet - 2010 rok Uchwała nr III/9/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr II/7/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Zarządzenie nr 50/2010, z dnia 2010-11-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Zarządzenie nr 44/2010, z dnia 2010-11-05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Zarządzenie nr 41/2010, z dnia 2010-10-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr L/249/2010, z dnia 2010-10-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr XLIX/245/2010, z dnia 2010-09-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Zarządzenie nr 38/2010, z dnia 2010-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr XLVIII/240/2010, z dnia 2010-08-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Zarządzenie nr 26/2010, z dnia 2010-08-04 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2010 roku. Zarządzenie nr 22/2010, z dnia 2010-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr XLVII/234/2010, z dnia 2010-06-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Zarządzenie nr 20/2010, z dnia 2010-06-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Zarządzenie nr 17/2010, z dnia 2010-06-07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr XLVI/228/2010, z dnia 2010-05-19 Rady Miejskiej w Józefowie Uchwała nr XLV/224/2010, z dnia 2010-04-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr XLIV/220/2010, z dnia 2010-04-07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr XLIII/218/2010, z dnia 2010-03-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr XLII/212/2010, z dnia 2010-02-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr XLI/205/2010, z dnia 2010-01-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. Uchwała nr XXXIX/198/2009, z dnia 2009-12-16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010. Zarządzenie nr 43/2009, z dnia 2009-11-13 w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Józefów na 2010 rok.


Budżet - 2009 rok Uchwała nr XLV/221/2010, z dnia 2010-04-21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Józefowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009. Zarządzenie nr 09/2010, z dnia 2010-03-19 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 rok. Uchwała nr XL/204/2009, z dnia 2009-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Uchwała nr XXXVIII/196/2009, z dnia 2009-11-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Zarządzenie nr 42/2009, z dnia 2009-10-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Uchwała nr XXXVII/191/2009, z dnia 2009-10-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Zarządzenie nr 40/2009, z dnia 2009-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Uchwała nr XXXVI/188/2009, z dnia 2009-09-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Uchwała nr XXXV/184/2009, z dnia 2009-08-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Zarządzenie nr 25/2009, z dnia 2009-08-14 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2009 roku. Uchwała nr XXXIV/180/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Zarządzenie nr 12/2009, z dnia 2009-06-05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Uchwała nr XXXIII/170/2009, z dnia 2009-05-20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Uchwała nr XXXII/167/2009, z dnia 2009-04-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Uchwała nr XXXI/160/2009, z dnia 2009-03-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Zarządzenie nr 03/2009, z dnia 2009-02-14 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta w Józefowie na 2009 rok. Uchwała nr XXIX/137/2009, z dnia 2009-01-21 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.


Budżet - 2008 rok Zarządzenie nr 06/2008, z dnia 2009-03-20 w sprawie przedtawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008 rok. Uchwała nr XXVIII/134/2008, z dnia 2008-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Uchwała nr XXVI/128/2008, z dnia 2008-11-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Zarządzenie nr 53/2008, z dnia 2008-11-13 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Uchwała nr XXV/122/2008, z dnia 2008-10-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Zarządzenie nr 42/2008, z dnia 2008-09-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Uchwała nr XXIII/110/2008, z dnia 2008-09-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Uchwała nr XXII/105/2008, z dnia 2008-08-20 w sprawie zmain w budżecie gminy na rok 2008. Zarządzenie nr 33/2008, z dnia 2008-08-13 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2008 roku. Zarządzenie nr 25/2008, z dnia 2008-07-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Uchwała nr XXI/102/2008, z dnia 2008-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Uchwała nr XX/100/2008, z dnia 2008-05-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Uchwała nr XIX/97/2008, z dnia 2008-05-06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Uchwała nr XVIII/88/2008, z dnia 2008-04-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Uchwała nr XVII/84/2008, z dnia 2008-03-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Budżet z dnia 2007-12-19 na rok 2008. Dochody. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2008 z dnia 2007-12-19. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jesdnostek budżetowych na 2008 r z dnia 2007-12-1. Budżet z dnia 2007-12-19 na rok 2008. Przychody i rozchody Budżet z dnia 2007-12-19 na rok 2008. Wydatki Budżet z dnia 2007-12-19 na rok 2008. Wydatki inwestycyjne Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego oraz wysokość wydatków na te zadania z dnia 2007-12-19. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dotacji dla instytucji kultury w budżecie na rok 2008 z dnia 2007-12-19. Uchwała nr XIV/65/2007, z dnia 2007-12-19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.


Budżet - 2007 rok Analiza historyczna z dnia 2008-03-18 wykonania budżetu gminy w latach 2003-2007. Sprawozdanie z dnia 2008-03-18 z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Wydatki. Sprawozdanie z dnia 2008-03-18 z wykonania budżetu gminy za 2007 rokdochody. Sprawozdanie z dnia 2008-03-18 z wykonania budżetu Gminy Józefów za rok 2007. Zarządzenie nr 11/2008, z dnia 2008-03-18 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2007 rok. Uchwała nr XV/69/2007, z dnia 2007-12-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. Uchwała nr XIII/59/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. Uchwała nr XII/53/2007, z dnia 2007-09-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. Uchwała nr XII/54/2007, z dnia 2007-09-26 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Józefów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy. Zarządzenie nr 30/2007, z dnia 2007-08-28 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2007 roku. Uchwała nr X/39/2007, z dnia 2007-07-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. Uchwała nr IX/36/2007, z dnia 2007-06-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007. Uchwała nr VI/25/2007, z dnia 2007-03-29 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007. Budżetna z dnia 2007-03-29 rok 2007. Dochody. Budżet z dnia 2007-03-29 na rok 2007. Przychody i rozchody. Budżet z dnia 2007-03-29 na rok 2007. Wydatki. Budżet z dnia 2007-03-29 na rok 2007. Wydatki inwestycyjne. Plan z dnia 2007-03-29 przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dotacji dla instytucji kultury w budżecie na rok 2007 Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok z dnia 2007-03-29. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok z dnia 2007-03-29. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej z dnia 2007-03-29. Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego oraz wysokość wydatków na te zadania z dnia 2007-03-29. Objaśnienia opisowe do budżetu Gminy i Miasta Józefów na rok 2007 z dnia 2007-01-15. Zarządzenie nr 49/2006, z dnia 2006-12-08 w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Józefów na 2007 rok.


Budżet - 2006 rok Zarządzenie nr 11/2007, z dnia 2007-03-20 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006 rok. Uchwała nr IV/14/2006, z dnia 2006-12-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Zarządzenie nr 50/2006, z dnia 2006-12-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Zarządzenie nr 48/2006, z dnia 2006-11-30 Burmistrza Józefowa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Zarządzenie nr 44/2006, z dnia 2006-10-30 Burmistrza Józefowa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Uchwała nr LII/264/2006, z dnia 2006-10-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Zarządzenie nr 42/2006, z dnia 2006-09-20 Burmistrza Józefowa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Uchwała nr LI/258/2006, z dnia 2006-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Uchwała nr XLIX/246/2006, z dnia 2006-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Uchwała nr XLVII/234/2006, z dnia 2006-04-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Uchwała nr XLVI/226/2006, z dnia 2006-03-23 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006. Budżet z dnia 2006-03-23 na rok 2006. Dochody. Budżet z dnia 2006-03-23 na rok 2006. Wydatki. Budżet z dnia 2006-03-23 na rok 2006. Rozchody. Budżet z dnia 2006-03-23 na rok 2006. Wydatki inwestycyjne. Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego oraz wysokość wydatków na te zadania z dnia 2006-03-23. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dotacji dla instytucji kultury w budżecie na rok 2006 z dnia 2006-03-23. Plan Dochodów i Wydatków. Dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2006 z dnia 2006-03-23. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2006 z dnia 2006-03-23.Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 16.01.2012
Podpisał: Małgorzata Giełczyk
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 991

Góra strony