A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Komisje


Komisja Budżetu i Finansów

Skład Komisji:

 1. WASZCZUK Tomasz - przewodniczący
 2. PUŹNIAK Stanisław - wiceprzewodniczący
 3. HOPKO Józef
 4. KULIK Jan
 5. ZIELONKA Jan


Zadania komisji

 • Komisja została powołana w celu opiniowania projektów uchwał budżetowych i sprawozdań finansowych.

-  Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Józefowie na II półrocze 2012 roku.

-  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia jej składu i zakresu działania.

-  Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określeniu jej składu i zakresu działania.

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

Skład Komisji

 1. LEKAN Marcin Jakub - przewodniczący
 2. WIĘCŁAW Marian Eugebiusz - wiceprzewodniczący
 3. BEDNARCZYK Zofia
 4. GONTARZ Dominika Krystyna
 5. KNAP Zbigniew
 6. LEFANOWICZ Andrzej Jerzy

Zadania Komisji

 • Komisja została popwołana w celu opiniowania spraw z zakresu oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych.

-  Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Józefowie na II półrocze 2012 roku.

-  Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia jej składu i zakresu działania.

 Komisja Rewizyjna

Skład Komisji

 1. HAJDUK Jerzy Stefan - przewodniczący
 2. GONTARZ Piotr
 3. ŁEPIK Jan

Zadania Komisji

 • Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Burmistrza, Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych
 • Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
  • przestrzeganie prawa
  • przestrzeganie Statutu Gminy, statutów gminnych jednostek organizacyjnych
  • realizacja budżetu gminy
  • gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych
  • realizacja uchwał Rady Miejskiej
 • Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
 • Wniosek Komisja przekazuje najpóźniej w ciągu 10 dni od daty otrzymania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego Rady
 • Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek radnych o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium

-  Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Józefowie na II półrocze 2012 roku.

-  Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 27.08.2012
Podpisał: Andrzej Wojtyło
Dokument z dnia: 23.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 709

Góra strony