A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Zarządzenia - VI kadencja


 

PDF  Zarządzenie nr 45/2012, z dnia 2012-12-07 w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.


 

PDF  Zarządzenie nr 44/2012, z dnia 2012-11-29 w sprawie powołania Komisji Odbioru robót pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Józefów Park - rozwój produktów turystyki aktywnej".


 

PDF  Zarządzenie nr 42/2012, z dnia 2012-11-16 w sprawie udziału w powiatowym trenigu Akcji Kurierskiej i Akcji Posłańczej (AK i AP).


 

PDF  Zarządzenie nr 40/2012, z dnia 2012-11-15 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2013, oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.


 

PDF  Zarządzenie nr 38/2012, z dnia 2012-11-07 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Biłgoraju w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2013 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 36/2012, z dnia 2012-10-25 zmieniające zarządzenie nr. 26/11 Burmistrza Józefowa w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


 

PDF  Zarządzenie nr 34/2012, z dnia 2012-10-16 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


 

PDF  Zarządzenie nr 31/2012, z dnia 2012-09-03 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.


 

PDF  Zarządzenie nr 30/2012, z dnia 2012-08-30 w sprawie powołania Komisji Odbioru ścieżki rowerowej od ul. Partyzantów do ul. 29-go Marca w miejscowości Józefów.


 

PDF  Zarządzenie nr 29/2012, z dnia 2012-08-21 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim.


 

PDF  Zarządzenie nr 28/2012, z dnia 2012-08-21 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Majdanie Nepryskim.


 

PDF  Zarządzenie nr 26/2012, z dnia 2012-08-03 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.


 

PDF  Zarządzenie nr 25/2012, z dnia 2012-08-01 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Ewy Lipian ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 24/2012, z dnia 2012-08-01 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pana Grzegorza Cudziło ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 23/2012, z dnia 2012-08-01 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Aleksandry Kusztykiewicz ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 22/2012, z dnia 2012-08-01 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Eweliny Skałeckiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 19/2012, z dnia 2012-07-26 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


 

PDF  Zarządzenie nr 18/2012, z dnia 2012-07-10 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Józefowie.


 

PDF  Zarządzenie nr 17/2012, z dnia 2012-07-06 w sprawie powołania Komisji Odbioru chodnika przy ul. Źródlanej wraz z oświetleniem i kanalizacją multimedialną w Józefowie.


 

PDF  Zarządzenie nr 16/2012, z dnia 2012-07-05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.


 

PDF  Zarządzenie nr 15/2012, z dnia 2012-06-29 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


 

PDF  Zarządzenie nr 14/2012, z dnia 2012-06-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


 

PDF  Zarządzenie nr 13/2012, z dnia 2012-06-15 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Józefowie.


 

PDF  Zarządzenie nr 12/2012, z dnia 2012-06-01 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.


 

PDF  Zarządzenie nr 11/2012, z dnia 2012-05-16 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji środka transportu.


 

PDF  Zarządzenie nr 10/2012, z dnia 2012-04-30 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Projektu zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Józefów na lata 2007-2013".


 

PDF  Zarządzenie nr 9/2012, z dnia 2012-04-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.


 

PDF  Zarządzenie nr 8/2012, z dnia 2012-03-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.


 

PDF  Zarządzenie nr 7/2012, z dnia 2012-03-16 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Józefów za 2011 r..


 

PDF  Zarządzenie nr 6/2012, z dnia 2012-03-14 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.


 

PDF  Zarządzenie nr 5/2012, z dnia 2012-02-17 w sprawie przeprowadzenia II przetargu na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


 

PDF  Zarządzenie nr 4/2012, z dnia 2012-02-14 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.


 

PDF  Zarządzenie nr 3/2012, z dnia 2012-01-16 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów.


 

PDF  Zarządzenie nr 2/2012, z dnia 2012-01-10 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.


 

PDF  Zarządzenie nr 61/2011, z dnia 2011-12-19 w sprawie powołania komisji d/s likwidacji środka transportu.


 

PDF  Zarządzenie nr 60/2011, z dnia 2011-12-02 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 59/2011, z dnia 2011-11-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 58/2011, z dnia 2011-11-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 57/2011, z dnia 2011-11-15 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


 

PDF  Zarządzenie nr 56/2011, z dnia 2011-11-10 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2012, oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.


 

PDF  Zarządzenie nr 55/2011, z dnia 2011-11-02 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 54/2011, z dnia 2011-10-17 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Biłgoraju w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2012 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 53/2011, z dnia 2011-10-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 52/2011, z dnia 2011-10-06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 51/2011, z dnia 2011-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 50/2011, z dnia 2011-09-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 49/2011, z dnia 2011-09-19 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych..


 

PDF  Zarządzenie nr 48/2011, z dnia 2011-09-13 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli posesji przy ul. Kościuszki 82, dz. nr ewid. 4 ark. mapy 7 obręb Józefów.


 

PDF  Zarządzenie nr 47/2011, z dnia 2011-09-09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 44/2011, z dnia 2011-08-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 43/2011, z dnia 2011-08-25 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.


 

PDF  Zarządzenie nr 42/2011, z dnia 2011-08-25 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.


 

PDF  Zarządzenie nr 41/2011, z dnia 2011-08-25 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


 

PDF  Zarządzenie nr 40/2011, z dnia 2011-08-23 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.


 

PDF  Zarządzenie nr 39/2011, z dnia 2011-08-09 w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


 

PDF  Zarządzenie nr 38/2011, z dnia 2011-08-08 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.


 

PDF  Zarządzenie nr 37/2011, z dnia 2011-08-03 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 35/2011, z dnia 2011-07-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 34/2011, z dnia 2011-07-28 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.


 

PDF  Zarządzenie nr 33/2011, z dnia 2011-07-28 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w gminie Józefów.


 

PDF  Zarządzenie nr 32/2011, z dnia 2011-07-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pana Marcina Lekana ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 31/2011, z dnia 2011-07-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Adrianny Kozak ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 30/2011, z dnia 2011-07-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Moniki Śliwińskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 29/2011, z dnia 2011-07-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Księdza Piotra Brodziaka ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 28/2011, z dnia 2011-07-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Księdza Marcina Jakubiaka ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.


 

PDF  Zarządzenie nr 27/2011, z dnia 2011-07-12 w sprawie zaciągnięcia krótkotrwałej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


 

PDF  Zarządzenie nr 26/2011, z dnia 2011-07-12 w sprawie powołania zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


 

PDF  Zarządzenie nr 25/2011, z dnia 2011-06-28 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


 

PDF  Zarządzenie nr 24/2011, z dnia 2011-06-28 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Józefowa w stanch gotowości obronnej państwa.


 

PDF  Zarządzenie nr 23/2011, z dnia 2011-06-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 21/2011, z dnia 2011-06-24 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów dostawczych: 1. ŻukA151B 1982, 2. Żuk A-07B-1986, 3. Żuk A-07B 1984 Samochody dostawcze Żuk poz. 1-3 były użytkowane jako samochody pożarnicze posiadające zdemontowane wyposażenie.


 

PDF  Zarządzenie nr 20/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym w Józefowie.


 

PDF  Zarządzenie nr 19/2011, z dnia 2011-06-16 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.


 

PDF  Zarządzenie nr 18/2011, z dnia 2011-06-03 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie.


 

PDF  Zarządzenie nr 17/2011, z dnia 2011-05-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 16/2011, z dnia 2011-04-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 15/2011, z dnia 2011-04-18 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


 

PDF  Zarządzenie nr 14/2011, z dnia 2011-03-31w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 13/2011, z dnia 2011-03-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 12/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2017.


 

PDF  Zarządzenie nr 11/2011, z dnia 2011-03-29 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, oraz inforamcji o stanie mienia komunalnego gminy i miasta za 2010 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 10/2011, z dnia 2011-03-17 w sprawie zaopiniowania godzin pacy nowo otwartej apteki prywatnej przy ul. Sikorskiego 5 w Biłgoraju.


 

PDF  Zarządzenie nr 9/2011, z dnia 2011-03-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 5/2011, z dnia 2011-02-04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


 

PDF  Zarządzenie nr 4/2011, z dnia 2011-02-02 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej onaz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok.


 

PDF  Zarządzenie nr 3/2011, z dnia 2011-01-28 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie


 

PDF  Zarządzenie nr 2/2011, z dnia 2011-01-24 dotyczące przeprowadzenia zebrań mieszkańców osiedli i sołectw w sprawie wyborów przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli oraz sołtysów i rad sołeckich.
Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 19.12.2012
Podpisał: Robert Rabiega
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 4 087

Góra strony